НАШАТА КОМПАНИЈА

Професионалност во работата

Напредно размислување

Решаваме проблеми

Корисничка поддршка

Фирмата ИТЕК СИСТЕМС е основана во 2003 година и е активна на македонскиот пазар во своите овластувања, давање услуги и проектирање. Нудиме широка палета на системи за безбедност, решенија прилагодени на потребите на клиентите како и професионалност во изведбата и одржувањето на системите. Тајната на успехот се должи пред се на професионалниот однос на менаџерскиот тим и вработените кон работата.Посветеноста во постојаниот развој и достигнување на беспрекорни резултати во сите сфери на делување, развојот во стручноста на кадарот, современоста на техничко технолошката опрема и машини, се добива крајниот резултат, односно задоволството на потребите и желбите на крајните потрошувачи.

  • Безбедносни системи 95% 95%
  • Електрични инсталации 90% 90%
  • Паметен дом 85% 85%
  • Обновлива енергија 80% 80%