Безбедносни системи

 

Видео надзор

Против пожарни системи

Контрола на пристап 

Видеодомофонија

Повеќе

Електрични инсталации

 

Проектирање и изведба на електрични инсталации

Изработка на проектна документција

Реконструкција на електрични инстлации

Повеќе

Паметен дом

 

Котрола и апликации

Аудио и видео

Осветлување

Ладење и греење

Повеќе

Обновлива енергија

 

Соларни панели

ON-GRID системи

Инвертори

Повеќе

Софтверски решенија

 

Traffic Analysis & Monitoring System

Monitoring Information System

Повеќе

Целосни и современи решенија на:
-Електрични инсталации
-Изработка и изведба на проекти за висока и ниска струја
-Противпожарни системи, детекција и дојава на пожар
-Системи за контрола и евиденција на пристап
-Системи за заштита на артикли од кражба
-Системи за евиденција на работно време
-Систем за периметарска заштита
-Системи за видеонадзор
-Видеодомофонија
-Хотелски системи
-Алармни системи
-Осветлување