МАКЕДОНСКА ОПЕРА И БАЛЕТ НА РМ

МАКЕДОНСКА ОПЕРА И БАЛЕТ НА РМ

МАКЕДОНСКА ОПЕРА И БАЛЕТ 11/2016 – Реновирање на електрична инсталација и видео опрема за следење на настани, во соработка со Промонтинг Дооел opera i...
,,МЛ ГАРИ” – ДОО Скопје

,,МЛ ГАРИ” – ДОО Скопје

МЛ ГАРИ ДОО Скопје – Изведба на комплет јакострујни инсталации, изведба на систем за видео надзор, систем за дојава и детекција на пожар, систем за контрола на работно време и набавка на дизел агрегат за прозводствен погон за фабрика за вода во село Гари,...
,,ЏАГАТАЈ КАБЛО ОТОМОТИВ ЕЛЕКТРИК СИСТЕМЛЕРИ” – ДООЕЛ

,,ЏАГАТАЈ КАБЛО ОТОМОТИВ ЕЛЕКТРИК СИСТЕМЛЕРИ” – ДООЕЛ

Фабрика за кабли Џагатај Кабло Скопје во Бунарџик во Договор и соработака со АК-Инвест Дооел Тетово – Изведба на јакострујни и слабострујни електрични инсталации со комплетна инсталација на громобранска заштита, осветлување, систем за безбедност од пожар, видео...
,,Бонор” Инженеринг

,,Бонор” Инженеринг

Изведба на електрични инсталации на јака и слаба струја за објект: домување во станбени згради на ул. Георги Димитров бр.17 (КПБР 2690КО) Скопје, во договор со Бонор Инженеринг како...
Фабрика ,,Мурат Виринг Системс” ДООЕЛ – Македонија

Фабрика ,,Мурат Виринг Системс” ДООЕЛ – Македонија

Фабрика за кабли МУРАТ ВИРИНГ СИСТЕМС МАКЕДОНИЈА ДОО СКОПЈЕ во ТИРЗ Бунарџик во Договор и соработака со АК-Инвест Дооел Тетово – Изработка на основен проект за електрика и изведба на истиот, според техничките барања на Инвеститорот, по принцип “клуч на рака”....