,,ТОП ТРЕЈД” – Скопје

,,ТОП ТРЕЈД” – Скопје

ТОП ТРЕЈД – Изведба на комплетна јакострујна инсталација и поставување на раводни табли, инсталација на противпожарен систем, телефонска и компјутерска мрежна...
,,ТОП АУТО – ФЕР” – Куманово

,,ТОП АУТО – ФЕР” – Куманово

ТОП АУТО-ФЕР Куманово – изведба на систем за видео надзор со IP камери, како и инсталација на софтвер за препознавање на регистарски...
СТАРТ ДОО ОХРИД – ОЛИМПИЈА МОТОРС

СТАРТ ДОО ОХРИД – ОЛИМПИЈА МОТОРС

СТАРТ ДОО ОХРИД – ОЛИМПИЈА МОТОРС – изведба на комплетна електрична инсталација и осветлување, како и систем за контрола на пристап во нов деловно административен објект со хала itek-logo itek-logo-light Slide1 Slide2...