,,ЏОНСОН КОНТРОЛ”

18 Мар, 2019

ЏОНСОН КОНТРОЛ – како подизведувач во договор со Електролаб- Скопје, инсталација на лизгачка моторна врата од 2000 кг.