,,ЏАГАТАЈ КАБЛО ОТОМОТИВ ЕЛЕКТРИК СИСТЕМЛЕРИ” – ДООЕЛ

18 Мар, 2019

Фабрика за кабли Џагатај Кабло Скопје во Бунарџик во Договор и соработака со АК-Инвест Дооел Тетово – Изведба на јакострујни и слабострујни електрични инсталации со комплетна инсталација на громобранска заштита, осветлување, систем за безбедност од пожар, видео надзор, мрежа, разводни ормари, раностартувачки громобран, трафостаница, резервно напојување дизел генератор, резерно напојување UPS – и, партерно осветлување, комплетирана во 08/2018год.