,,ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА” – Гевгелија (Негорци)

18 Мар, 2019

ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА Негорци, Гевгелија – Инсталација на систем за контрола на пристап