ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

18 Мар, 2019

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА – Промена на електрична инсталација и резервно напојување на наплатни станици на Коридор 8 – Тетово, Гостивар, Желино, Миладиновци и Глумово – (во изведба)