Фабрика ,,Мурат Виринг Системс” ДООЕЛ – Македонија

18 Мар, 2019

Фабрика за кабли МУРАТ ВИРИНГ СИСТЕМС МАКЕДОНИЈА ДОО СКОПЈЕ во ТИРЗ Бунарџик во Договор и соработака со АК-Инвест Дооел Тетово – Изработка на основен проект за електрика и изведба на истиот, според техничките барања на Инвеститорот, по принцип “клуч на рака”. Проектот вклучува изведба на јакострујни и слабострујни електрични инсталации со комплетна инсталација на громобранска заштита, систем за безбедност од пожар, мрежа, разводни ормари, резерно напојување UPS – и, осветлување и др.