УСА (U.S.A) АМБАСАДА – МАКЕДОНИЈА

19 Мар, 2019

УСА АМБАСАДА во МАКЕДОНИЈА – одржување на Wireless алармни системи на сите резиденциите на Амбасадата во Скопје (од 2015 – во тек )