Станбен комплекс ,,Александрија”

18 Мар, 2019

Станбен комплекс Александрија на објект ГП 6.1 за изведувач Фабрика Карпош АД Скопје, во соработка и Договор со СПС Инженеринг – Изведба на јакострујни и слабострујни електрични инсталации на станбена зграда со 61 стан и деловен простор (во тек )