,,СПОРТ ВИЖН” – низ Македонија

19 Мар, 2019

СПОРТ ВИСИОН – нови дуќани во 2018та – Спорт Реалити Охрид, Спорт Реалити Прилеп, Спорт реалити Веро Центар Скпоје, Спорт Вижн ГТЦ и Спорт Вижн дирекција во МЗТ – изведување на инсталација за Системот за видео надзор, осветлување, систем за пзвушуваое, систем за контрола на пристап, систем за защтита на артикли;

СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ 10/2017 – набавка и инсталација на систем за заштита на артикли од кражба, набавка и инсталација на систем за озвучување, осветлување и останати електрични инсталации во продавница Гостивар, Кочани, Велес и Тетово Палма мол – Реалити нов дуќан, проширување на постоечки дуќан во Палма мол

СПОРТ ВИСИОН – 04/2017 – изведбана електрични и слабострујни инсталации во два магацини во Скопје – Караорман

СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ – набавка и инсталација на системи за заштита на артикли од кражба, набавка и инсталација на системи за озвучување во продавници на компанијата во Скопје

СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ – набавка и инсталација на систем за заштита на артикли од кражба, набавка и инсталација на систем за озвучување, осветлување и останати електрични инсталации во продавница Тетово и Штип