,,СОВРЕМЕН ДОМ” – А.Д , Прилеп

19 Мар, 2019

СОВРЕМЕН ДОМ АД Прилеп – Реконструкција на разводни табли, реконструкција на осветлување, реконструкција и повторна инсталација на телефонска и компјутерска мрежа