,,Совет за јавни набавки” – Скопје

19 Мар, 2019

Совет за јавни набавки 04/2016 – изведба на систем за домофонија и систем за контрола на пристап