ОУ,,Емин Дураку” – Скопје (Сарај)

19 Мар, 2019

ОУ “Емин Дураку” с.Семениште Сарај – Инвеститор Општина Сарај – Договор за соработка со Вебер Инвест Дооел – Изведба на јакострујни и слабострујни електрични инсталации со кпмплетна инсталација на громобранска заштита, осветлување, систем за безбедност од пожар, мрежа и разводни ормари –комплетирано – 10/2018год.