,,НЕФА ГРУП”

19 Мар, 2019

НЕФА ГРУП – салoни за мебел – инсталација на oсветлување, Систем за озвучување и Системи за видео надзор во повеќе салони низ Скпоје ( City mall, GTC и магацин) и низ Македонија ( Струмица, Велес, Охрид, Прилеп, Битола, Куманово, Тетово Палма мол)– 2018год