Музеј ,,Алибег” – Тетово

18 Мар, 2019

1. Музеј Алибег Тетово во соработка со АК-Инвест – Пуштање инсталација за безбедносни системи и електрика.