Министерство за одбрана – Скопје

18 Мар, 2019

Министерство за одбрана – Рамковна спогодба за одржување на слабострујни инсталации на системите во регион 1, Скопје, тетово, Куманово