МАКЕДОНСКА ОПЕРА И БАЛЕТ НА РМ

19 Мар, 2019

МАКЕДОНСКА ОПЕРА И БАЛЕТ 11/2016 – Реновирање на електрична инсталација и видео опрема за следење на настани, во соработка со Промонтинг Дооел