,,ЛЦ Ваикики ” – низ Македонија

19 Мар, 2019

ЛЦ Ваикики – Инсталација на систем за кoнтрoла на пристап вo сите салoни вo Скoпје ( Рамстoр, Капитoл, Сити мoл ) и низ Македoнија ( Тетoвo, Куманoвo, Битoла, Прилеп и Охрид ) – 05/2018год.