,,ЖИТО ПРОМ” – Гевгелија

19 Мар, 2019

ЖИТО ПРОМ Гевгелија – Автоматизација на производствен процес за производство на брашно, изведба на мрежна, компјутерска и телефонска инсталација.