,,ЕЛМА ГРАДБА” – ДЕБАР

18 Мар, 2019

ЕЛМА ГРАДБА ДЕБАР – 10/2017 комплет изведба на јакострујни и нискострујни инсталации на објект ОУ “ Братство и Единство “ – Дебар ПУ с.Џепиште