,,Државна лотарија на РМ”

18 Мар, 2019

Државна лотарија на РМ 11/2016 реконструкција на електрични и слабострујни инсталации за Објект Државна Лотарија на РМ во соработка со Современ дом.