,,ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА” – Скопје

18 Мар, 2019

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА – во Договор и соработака со Ман Електроник Скопје – Изведба на јакострујни и слабострујни електрични инсталации со комплетна инсталација на громобранска заштита, осветлување, систем за безбедност од пожар, видео надзор, мрежа, разводни ормари, раностартувачки громобран, трафостаница, резервно напојување дизел генератор, резерно напојување UPS – и, партерно осветлување, комплетирана во 2017год.