,,ДНКВ ПЛУС” – ГЕВГЕЛИЈА

18 Мар, 2019

ДНКВ ПЛУС ГЕВГЕЛИЈА – изведба на систем за видеонадзор со 20 аналогни камери.