Видео надзор на стари тунели – Делница , Демир Капија – Удово

14 Јан, 2020

Систем за видео надзор по целата должина на тунелите Демир Капија (стари тунели) на Магистрален пат делница Демир Капија-Удово