,,Бонор” Инженеринг

18 Мар, 2019

Изведба на електрични инсталации на јака и слаба струја за објект: домување во станбени згради на ул. Георги Димитров бр.17 (КПБР 2690КО) Скопје, во договор со Бонор Инженеринг како Инвеститор