,,АССЕКО СЕЕ” – Македонија

18 Мар, 2019

АССЕКО СЕЕ Македонија- (АССЕКО ГРУПАЦИЈА како нарачател за ЈПДП), сервисирање на рампи на сите патарини на територија на Р.Македонија, 2 годишен Договор од 11/2017год ( во тек )
Монажа на 40 рампи на 6 патарини на Р.Македонија. – Договор бр.070га-2013 од 21.08.2018.