,,АМБАСАДОР-М АНГЕЛ” – Дооел, Скопје

18 Мар, 2019

АМБАСАДОР-М АНГЕЛ дооел Скопје – Изведба на комплетна јакострујна инсталација и поставување на раводни табли во хотелот по спратовите, комплетна телефонска и компјутерска мрежа, комплетна инсталација на систем за дојава на пожар, контрола на пристап на сите врати, инсталација на систем за видеонадзор, комплетна сателитска и телевизиска инсталација до краен приклучок, СОС сигнализација.