,,АК-ИНВЕСТ” ДООЕЛ – Тетово

18 Мар, 2019

АК-ИНВЕСТ ДООЕЛ Тетово – изведба на електрични инсталации (јакострујни и слабострујни) за објект- Пречистителна станица Глумово Шишево